ข่าวคราวของTREATMENT LENS (โค๊ทรุ่นใหม่) เพื่อเอาใจผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

On พฤษภาคม 18, 2013 by admin

NIKON

Ophthalmic lens coating for cutting blue light — For optical health in the digital age

1. Applying advanced functions to thin films


Coating technology in everyday life

Coating means covering the surface of an object with thin films. These films essentially add a new property to the object substrate.

Coating is employed for almost everything, from everyday items like cars, home appliances and chocolates to industrial machinery. The latest coating technologies have a variety of applications, from decoration, water- and scratch-resistance, to blocking electrical conductivity. Floors alone, for example, have layers of coating for waterproofing, anti-bacterial protection, impact-resistance and improved fire-resistance.

Today’s ophthalmic lenses have several coats, each of which is a few nanometers to micrometers thin. They provide lenses with ultraviolet-light blocking and anti-fog as well as simple scratch- and dust-protection capabilities. To ensure enhanced vision, the design of coatings is as crucial as the design of the lens itself.

Adding as many capabilities as possible to such a thin lens is a vital factor in improving the performance and increasing the value of ophthalmic lenses today. As lens manufacturers have explored this challenge and made great efforts to meet expectations over the years, lens coating technology has undergone great advancements.

2. Anti-reflective coatings: enhancing control of light transmittance


Multilayer coating on an ophthalmic lens

Mechanism of an AR coat

Ophthalmic lens coatings generally fall into four categories. The lowest layer closest to the lens surface is an impact-resistance coat. Above this is a hard coat, which protects the lens from scratches.

The outermost layer is a water-repellent coat that prevents smudges from forming and allows easy wiping off of oil films caused by fingerprints. It also minimizes scratches created by repeated wiping, dust and nearly invisible sand grains.

Between the hard coat and water-repellent layer are anti-reflective (AR) coats, crucial for the lens to achieve clear vision.

The AR coats control the light reflection on the surface by taking advantage of an optical physics phenomenon called interference, which occurs when two rays meet. Light is essentially an electromagnetic wave. When two waves of the same waveform are superimposed in phase — their crests and troughs coincide with each other — they form a larger, amplified wave, as seen in waves in the ocean. This is called constructive interference. On the other hand, destructive interference occurs when these waves are out of phase, forming a smaller wave or canceling each other out.

Without AR coats, the lens would reflect some of the light, decreasing transmittance. On a lens with a layer of AR coat applied, some rays are reflected on the surface of the coating while others are still reflected on the lens surface. By controlling these two groups of light waves to cancel each other out, the lens reduces reflection, allowing more light to pass through. As a single coat is effective for light waves of a limited wavelength band, a lens usually has multiple layers of AR coat to control a variety of rays. With this multilayering, a lens cuts down a variety of light reflection and increases transmittance, providing brighter vision to the user.

Applying this mechanism, an advanced lens coating technology has been developed to maintain the ocular health of everyone, including those who are not in need of conventional ophthalmic lenses. It is now attracting people’s attention.

3. An innovative lens coating for the demands of a new age


SeeCoat Blue Premium blocks approx. 35 percent of light in the blue-light wavelength range of 380 to 500 nm.

As the widespread use of smartphones, tablet devices and computers increases the time we face a screen, more and more people suffer from eyestrain symptoms. One cause of this is believed to be the blue light emitted from the display on such devices.

The shorter the wavelength, the stronger energy a light wave has, and this may cause eye fatigue. Blue light, which is next to ultraviolet light on the electromagnetic spectrum, has a shorter wavelength than other visible light. It also tends to be diffused and is believed to cause flickering in the vision.

SeeCoat Blue was developed in 2011, as the first lens coating technology in the world that effectively reduces incoming blue light to the eyes. Blue-light reduction can be attempted by tinting lenses in yellow, which absorbs blue light. But some consumers may shun wearing yellow lenses. Instead, SeeCoat Blue adopted AR coating technology. Taking advantage of the principles of AR coating in the opposite way, SeeCoat Blue prevents blue light from passing through the lens by increasing the reflection of blue light.

It is an advanced lens coating technology that controls the look and properties of ophthalmic lenses while maintaining their basic functions.

SeeCoat Blue Premium, a new development in December 2012, improved blue-light reduction to approx. 35 percent by employing a new and more effective lens material that absorbs blue light, as well as advancing the coating technology. In addition, SeeCoat Blue Premium is designed to meet more current demands; it reduces not only blue light that causes flickering in the vision, but also ghost effects and the ultraviolet light reflected on the back of the lens.

Since the development of a lens coating for cutting blue light, the applications of ophthalmic lenses have expanded; they can now be employed for the maintenance of the optical health of everyone as well as for conventional vision correction. Meeting such needs of the digital age, this is an epoch-making lens coating technology.

 

 

SEIKO (หรืออาจเป็น HOYA)

 

Super-Resistant-Coat-BR Tough and high performance It is possible to see even more clearly by further reducing blue light.

Coating performance of the Super-Resistant-Coat + Reducing blue light that causes glares and flickers

すっきりした視界を実現

What is blue light (short wavelengths)?

Among visible light (wavelength range: 380nm to 780nm), the range of short wavelengths (380nm to 500nm) is called “blue light.” Blue light is emitted in great amounts from electronic devices and LED light sources (e.g. personal computers and televisions that use liquid crystal displays, as well as smartphones). This means that we come into contact with blue light on a daily basis. Blue light has the properties of having strong energy and being prone to scatter in the crystalline body. Therefore, this is the cause of the sense of glare and flickering.

Reducing blue lightBlue light in everyday settings

It is possible to see clearly with Super-Resistant-Coat-BR

The Super-Resistant-Coat-BR reduces blue light and gives a comfortable, clear field of vision

Spectral Transmittance ComparisonSuper-Resistant-Coat-BR (SRC-BR) reflects and reduces blue light by approximately 11%*1 (the average reduction rate is approximately 30%*2) with Seiko’s unique coating technology.
Spectral Transmittance ComparisonThe Super-Resistant-Coat-BR reduces glare and flickers while increasing visibility by cutting blue light. Glare caused by the dispersal of indirect light (the state in which it looks like there is a white mist) is also reduced and the clear sense of vision is improved.

Spectral Transmittance Comparison

*1: This is a figure that considers the risk of blue light (wavelength range: 380nm to 500nm) reaching the retina which is obtained by subtracting the average value of spectral transmittance weighted by the solar radiation distribution and blue light hazard function from 1.
*2: This is a figure that is obtain by subtracting the average value of the spectral transmittance of blue light (wavelength range: 380nm to 500nm) from 1.

This is a durable strengthening coating that is resistant to scratches, dust and pollen

High performance coating with a comfortable feeling when wearingThis is resistant to scratches, dust and pollen. The durability of these lenses has been strengthened and so these glasses are even more comfortable to wear.
Resistant to scratchesResistant to dust and pollen (Anti-static effect)Easy to wipe away dirt (Anti-dirt)

Even greater effectiveness by a combining with Function Color

Super-Resistant-Coat-BR + Function ColorIf you use Super-Resistant-Coat-BR (SRC-BR) with Function Color that reduces blue light, it is possible to obtain an even greater blue light reducing effect. Not only does this reduce glare, it also improves contrast in a variety of life settings, so it becomes possible to see even more clearly. This is a SEIKO-only combination that we would like to recommend.

Spectral Transmittance Comparison

Function Brown 50% + SRC-BR
Function Green 30% + SRC-BR*Please do not use densities of 30% and 50% for driving in the evening and at night.
Function Gray 15% + SRC-BR*In a PC setting, we recommend light colors.

*All photographs are only images. The effect differs depending on the individual.

Cautions

  • The reflected color will be blue.
  • You may sense the reflection of light sources when coming into contact with strong illuminations by the prescription power (curve) and frame design.
  • You may sense yellow or darkness when looking at something.
  • You may sense back reflection when coming into contact with strong light from behind.
  • If placing an order with colors, you may see a difference between the color sample and the actual color due to the addition of the Super-Resistant-Coat-BR. (This will become closer to the color with which the Super Resistant Coat BR has been superimposed on the sample color.)

Comparison of lens coating performance

  • It is not possible to carry out processing with a combination of ‘Super-Resistant-Coat-BR,’ ‘Super-Resistant-Coat,’ ‘Super Hydrophobic Coat,’ ‘Super-Clean-Coat-BR / Keep-Clear-Coat-BR,’ ‘Super-Clean-Coat / Keep-Clear-Coat,’ Fogless Coat’ and ‘Super Anti Reflection Coating.’
  • ‘Super-Resistant-Coat-BR,’ ‘Super-Resistant-Coat’ comes with a shock-absorption function. (The ‘Super Hydrophobic Coat process’ and ‘PR Coat’ will be different.)
NAME Reducing blue light Powerful resistance to dust Powerful resistance to scratching Powerful resistance to grime Powerful resistance to impact Powerful resistance to fogging
Super-Resistant-Coat-BR -
Super-Resistant-Coat - -
Super Hydrophobic coat - - option -
Super-Clean-Coat-BR /
Keep-Clear-Coat-BR
- - option -
Super-Clean-Coat /
Keep-Clear-Coat
- - - option -
Fogless coat - - - - option

Super-Resistant-Coat-BR has been incorporated for:

‘Super-Resistant-Coat-BR’ processing is possible in lenses with a refractive index of 1.60 or above.
(This is all optional orders.)

 

 

ระบบการตรวจวัดสายตาประกอบเลนส์

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 11:30 ถึง 21:00

เวลาติดต่อ 11:30 ถึง 21:00

mobile: 0858417222

tel: 02399084002

 

หาค่าสายตาโดยวิธีObjective คือหาค่าสายตาเบื้องต้นโดยที่ผู้ถูกวัดไม่ต้องตอบอะไรทั้งสิ้น ผู้วัดจะเป็นผู้หาค่าสายตาการใช้ Autorefraction โดยทำการวัดทีละตาเมื่อได้ค่าสายตาออกมา

03

IMG_8537

วัดหาค่าสายตาแบบ Subjective เป็นการหาค่าสายตาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ถูกวัดแต่ละคนโดยที่ผู้ถูกวัดจะต้องร่วมในการวัดโดย ตอบคำถาม

IMG_8559IMG_8562

IMG_8508

ตรวจวัดจุดโฟกัสตาขณะใส่กรอบเเว่นด้วยระบบdigital 3มิติ พร้อมวัดพารามิเตอร์กรอบเเบบอัตโนมัติเเละจุดศูนย์กลางการหมุนของลูกตา (eye rotation center)

บริการด้านตรวจสุขภาพตา

DSC_8530

IMG_8541

ในเรื่องของการตรวจสอบสุขภาพตาเรามีกล้องขยายกำลังสูง SLITLAMP BIOMICROSCOPE เพื่อตรวจสุขภาพตาตั้งเเต่หนังตา กระจกตา ไปจนถึงเลนส์ตา

IMG_8543

IMG_8546

IMG_8547

20

เรามีบริการตรวจจอประสาทตา โดยเครื่องถ่ายภาพfundus camera รุ่นล่าสุดเพื่อตรวจเช็คสุขภาพจอประสาทตาว่ามีความเสี่ยงที่จะเป้นโรคจอประสาทตาหรือไม่ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

IMG_8568

ในด้านการตรวจวัดความดันภายในตา เรามีเครื่องตรวจวัดความดันภายในตาเเบบใช้ลมเป่า Non-contact tonometer ทำให้ทราบค่าความดันตาว่ามีความเสี่ยงที่จะเป้นโรคต้อหินหรือไม่

DSC_7518

 

มั่นใจเรื่องงานประกอบระดับ HI END เเม่นยำเที่ยงตรงเเละเนี๊ยบในระดับสูงสุดที่ ogoptician

ทั้งงานcustom ทั้งกรอบrimless กรอบsemirimless กรอบ full rim กรอบโค้ง  เสร็จในระบบคอมพิวเตอร์ เเละ paternของกรอบrimlessเเบรนด์ดังๆมีให้เลือกในserverมากเท่าที่จะมีได้ ลูกค้าสามารถเลือกpatternได้มากมายจาก server

ลูกค้าทุกท่านสามารถชมงานประกอบระดับ HI END กันได้เเบบสดๆในร้าน

 

ทุกสิ่งที่ ogoptician ทำมันมากกว่าธุรกิจ เเต่มันคืออุดมการณ์ของเรา
เเละที่ขาดไม่ได้คือ บุคลากรคุณภาพสูงที่เจ้าของกิจการรวบรวมผู้ที่เก่งในเเต่ละด้านมารวมตัวกันเป็น ogoptician

 

 OGOPTICIAN ผลงานเเละมาตรฐานการตรวจวัดสายตาเเละตรวจสุขภาพตา รวมถึงงานประกอบเลนส์ระดับที่กล้าท้าทุกมาตรฐานสูงสุด

001

คอนเซป : จำหน่ายเเว่นคุณภาพดีในราคาน่าคบหา ทั้ง  fashion เเละ funtion มีให้เลือกกันอย่างจุใจมากกว่า 1500 รายการ จำหน่ายเเบรนด์ดังเเนว FASHION อาทิเช่น RAYBAN , OAKLEY , RETROSUPER ,ADIDAS,CROCS , EMPORIO ARMANI , GIORGIO ARMANI , PAULFRANK , OLIVERPEOPLE , MOSCOT , TAG HEUR , ITALIA INDEPENDENT , GRAFIK PLASTIC , LACOSTE , LEECOOPER , MONODESIGN , PAULHUEMAN , CHEAPMONDAY , NIKE , PAULSMITH , PORSCHE DESIGN , SNRD , SUPERDRY ,VICTOR&ROLF,RODENSTOCK  ส่วนเเว่นเเนว functional screwless มีให้เลือกอย่างจุใจเต็มcollection ทั้ง LINDBERG , ICBERLIN ,SILHOUETTE , FLAIR , KAZUO KAWASAKI, BYWP

ด้านการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพตา เเละประกอบเลนส์ เราใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่มีในปัจจุบันมูลค่ารวมกว่า8ล้านบาทเพื่อลดปัญหาhuman error ให้เหลือ0% ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เรามีครบทุกด้าน

1556231_802303226453136_1857989509_o 885399_802303256453133_1558676364_o 1523285_802303199786472_1565436022_o

ตำเเหน่งที่ตั้ง:เป็นสาขาที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซอย66/1 เข้าซอยไปเล็กน้อยเจอซอยเเรก

ขับรถมาคลิ๊ก

มาโดยรถไฟฟ้าBTS

เปิดบริการทุกวัน 11:30-21:00

tel. 023990840  mobile:0858417222

ใส่ความเห็น