NIKE

มีจำหน่ายในร้าน ogoptician

Nike-Logo N25 N24 N23 N22 N17 N18 N19 N20 N21 N16 N15 N14 N13 N12 N7 N8 N9 N10 N11 N6 N5 N3 N2 N1
NIKE01 NIKE02 NIKE08 NIKE07 NIKE06 NIKE05 NIKE04 NIKE03 NIKE9 NIKE10 NIKE11 NIKE12 NIKE13 NIKE14 NK004 NK003 NK002 NK001 NIKE16 NIKE15 NK005 NK006 NK007 NK008 NK009 NK010NK01 NK02 NK03 NK04 NK05 NK06 NK07 NK08 NK09 NK10 NK11 NK12 NK13 NK14 NK15 NK16 NK17 NK18 NK19 NK20 NK21 NK22 NK23 NK24 NK25 NK26 NK27 NK28 NK29 NK30 NK31

N27 N21 N20 N26 N25 N19 N18 N24 N23 N17 N16 N22 N15 N09 N08 N14 N13 N07 N06 N12 N11 N05 N04 N10 N01 N02 N03

NIKE03 NIKE04 NIKE02 NIKE01 NIKE05

 

วิธีตรวจสอบว่าเเว่นNIKEเป็นของปลอมหรือของเเท้

(รอใส่รูป)

คร่าวๆ

ให้ดูที่ขาด้านขวามีการซ่อน LASER เอาไว้ เป็นตัวอักษร  W7 (ต้องสังเกตดีๆถึงจะเห็น เพราะไม่ใช่engrave เเต่เป็นเลเซอร์) ทุกประเทศมีเลเซอร์ฝังไว้ด้านขาขวาหมด เพราะยิงเลเซอร์มาจากต้นทางผู้ผลิต

หรือตรวจสอบคู่กับรูปพรรณในเวปไซท์ nikevision

http://www.nikevision.com

สอบถามเพิ่มเติมหรือพบการหลอกลวงผู้บริโภค

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท 20/20 Optic Group

0-2619-6475-8

 

ขอบคุณครับ

(รอใส่รูป)

คร่าวๆ

ให้ดูที่ขาด้านขวามีการซ่อน LASER เอาไว้ เป็นตัวอักษร  W7 (ต้องสังเกตดีๆถึงจะเห็น เพราะไม่ใช่engrave เเต่เป็นเลเซอร์)

หรือตรวจสอบคู่กับรูปพรรณในเวปไซท์ nikevision

http://www.nikevision.com

สอบถามเพิ่มเติมหรือพบการหลอกลวงผู้บริโภค

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท 20/20 Optic Group

0-2619-6475-8

 

ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น